Familie Mediation stappenplan

Een (echt)scheiding is een bijzonder conflict. Er moet van alles geregeld worden terwijl de emoties over de scheiding vaak nog vers zijn. In de mediation is daar oog voor. Praktische zaken zoals boedelverdeling, eventuele alimentatie en de zorg voor de kinderen zijn voorbeelden van zaken die aan de orde komen. Daarnaast heeft Avenire Coaching en Mediation uit Westervoort ook oog voor het emotionele deel bij een scheiding.

Als er kinderen zijn is het belangrijk om hen te laten merken dat hun ouders een beslissing hebben genomen om geen partners meer te zijn maar dat ze wel ouders blijven. Binnen mediation worden daarover afspraken gemaakt. Hoe beter het lukt om hierover duidelijke afspraken te maken hoe meer basis er is om in de periode na de scheiding het ouderschap zo goed mogelijk in te vullen, dit gebeurt in het ouderschapsplan.

Alle verdere afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Wanneer deze getekend is bieden wij het convenant, via een advocaat waarmee we samenwerken, aan bij de rechtbank. Na enkele weken komt er bericht van de rechtbank dat er vonnis is gewezen en het convenant bekrachtigd is. Ook als men niet getrouwd is kunnen er genoeg zaken zijn die geregeld moeten worden bij het uit elkaar gaan waardoor begeleiding door een mediator wenselijk kan zijn.

Stap 1: Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Als u besloten heeft dat u wilt scheiden en u heeft de intentie om er in goed overleg uit te komen, kunt u contact opnemen met ons. In het kennismakingsgesprek kijken we wat we voor u beiden kunnen betekenen.

Stap 2: Scheidingsmelding

Bij een scheiding is de scheidingsmelding een cruciaal onderdeel van het proces. Deze melding vindt plaats als een van de partners aan de andere partner te kennen geeft te willen scheiden. Het is zeer belangrijk dat deze melding ondubbelzinnig plaatsvindt en niet door een derde (bijvoorbeeld een advocaat) wordt gedaan. Wees u ervan bewust dat uw partner tijd nodig heeft om de boodschap tot zich door te laten dringen. Geef de ander de tijd dit te verwerken. Wanneer u deze melding goed doet, zal het scheidingsproces over het algemeen korter duren met minder conflicten.

Stap 3: Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

In het intakegesprek gesprek verzamelen wij alle benodigde gegevens om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn: persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel, de woning etc. We maken daarbij een inschatting voor welke zaken u een deskundige moet raadplegen en waar er eventueel extra kosten ontstaan.

Stap 4: Ouderschapsplan

Zijn er minderjarige kinderen in het spel dan is een ouderschapsplan verplicht. Wij stellen samen met u het ouderschapsplan op. Ook zal er een berekening voor de kinderalimentatie gemaakt moeten worden.

Stap 5: Voortgangsgesprekken

Het volgende gesprek is bedoeld om de vorderingen en eventuele onduidelijkheden uit het concept convenant te bespreken. Zijn er nog punten waarover u het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Verder laten wij zien hoe ver we gevorderd zijn met de samenstelling van het convenant. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere gesprekken voeren.

Stap 6: Indienen verzoek tot scheiding bij de rechtbank

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding wordt bij de rechtbank ingediend. De rechter gaat er vanuit dat het echtscheidingsconvenant in goed overleg tot stand is gekomen. De afhandeling bij de rechtbank duurt gemiddeld zo’n 6 tot 8 weken.

Stap 7: Het einde van de dienstverlening

U bent officieel uit elkaar Onze dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister. Wij nemen na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Wij vinden het daarnaast belangrijk om onze dienstverlening goed te evalueren. Wij vragen u dan ook of u naar tevredenheid door ons bent geholpen.

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Zicht Coaching en Mediation werkt conform het reglement en de gedragsregels van het MfN. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit. Ook werken we samen met Regiomediation.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.