Even voorstellen...

Voor ons beiden is het mogen begeleiden van mensen in hun proces naar het ontdekken van hun ware Zelf een verrijking. Het verkrijgen van het vertrouwen om samen het pad met hen te bewandelen geeft ons veel energie en inspiratie. Belangrijke waarden in de begeleiding zijn voor ons: veiligheid, verbinding, inzicht en respect.

Margot Nollet

De laatste jaren heb ik ontdekt dat coachen mijn passie is en ik hier veel energie uit haal. Al vele jaren had ik een luisterend oor voor veel mensen en ik besefte dat ik dit wilde uitbouwen. Coachen is op mijn pad gekomen en hiervoor heb ik de laatste jaren de nodige opleidingen gevolgd bij de Academie voor coaching. Ik vind het mooi om mensen te mogen begeleiden en in verbinding met hen te komen.

Cliënten ervaren in de trajecten die ik met hen heb doorlopen dat we samen snel in staat zijn om tot de kern van het vraagstuk te komen. Dat ik in een veilige setting scherp ben en duidelijk de knelpunten weet te benoemen. Belangrijk hierbij is het ontstaan van verbinding waardoor er in rust en vertrouwen samen naar het gewenste doel kan worden gewerkt. Tijdens de coachsessie wandel ik met mijn cliënten omdat ik het fijn vind om zowel met het lichaam als met de geest bezig te zijn. Het is minder statisch waardoor ik ervaar dat het voor mensen makkelijker is om bij hun gevoel te komen. Voor mij is non-verbale communicatie (lichaamstaal) net zo belangrijk als verbale. Het één staat niet los van het ander.

Marcel Hondeveld

Samenwerken met mensen en het zien en ervaren van hun groei en ontwikkeling vormen de rode draad in mijn carrière en leven. De persoonlijke factor die mensen beweegt boeit mij daarin het meest omdat ik zie hoe bepalend deze is voor het leven en werken van ieder individu. Inmiddels heb ik ruim 25 jaar werkervaring waarvan de laatste 12 jaar in diverse staf- en managementfuncties. Naast coaching richt ik mij ook op mediation. De afgelopen jaren heb ik een Post HBO Bedrijfskunde en een MBA (Master of Business Administration) gevolgd. Ook volgde ik de laatste jaren diverse opleidingen op het gebied van coaching, counseling en mediation zoals de basisopleiding mediation voor professionals en de specialisatie-opleiding Arbeidsmediation bij de School voor Mediation. Bij het Mediation Trainingsinstituut (MTi) volgde ik de specialisatie-opleiding Familie Mediation (echtscheiding, ontbinding samenlevingsovereenkomsten en ervenkwesties).

Mijn cliënten ervaren dat ik me verplaats in hun situatie en dat ik hen dieper inzicht bied in hun denken, voelen en handelen. Ze voelen zich uitgedaagd om vanuit hun eigenheid keuzes te maken en hun grenzen te verleggen. Het fascineert mij iedere keer hoe snel mensen de grote sprong voorwaarts maken. In zakelijke vraagstukken zet ik ruime bedrijfservaring in en geef ik hoogwaardig advies. Zeker ook wanneer persoonlijke drijfveren hierbij een rol spelen. Op operationeel, tactisch en strategisch managementniveau reik ik perspectieven aan om de (eigen) ontwikkelingen te realiseren.

Als mediator zorg ik dat het conflict tussen partijen bespreekbaar wordt en begeleid en stimuleer ik het onderhandelingsproces in een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar vertrouwelijkheid geborgd is.

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van Zicht als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.