Werkwijze

Elk traject wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Tijdens deze kennismaking worden wederzijdse verwachtingen afgestemd, de manier van samenwerking besproken en wordt de (hulp) vraag geformuleerd. Gemiddeld bestaat een traject uit 6 tot 10 sessies van circa anderhalf uur.

Binnen de sessies staan 2 begrippen centraal; bewustwording van je eigen proces en patronen en hier ook verantwoordelijkheid in te nemen. De eerste stap is het verwerven van inzicht in belemmerende en motiverende overtuigingen, denkpatronen, gevoelens en gedrag. Als je je bewust bent van deze stromen in jezelf kun je verantwoordelijkheid nemen voor en kijken naar datgene dat je tot nu toe in je leven en werk hebt gedaan. De tweede stap is het inzetten van nieuw verworven inzichten in je dagelijks leven en deze te gebruiken om jouw persoonlijke doelen te bereiken. Na afloop van elk traject vindt er een evaluatie plaats en wordt bekeken of en op welke wijze een vervolg gewenst is. Wanneer er sprake is van een opdrachtgever dan ontvangt deze op verzoek en na instemming van de coachee een eindverslag van het traject.

We begeleiden je met onze kennis en ervaring naar verdere ontwikkeling. We komen samen met jou tot inzichten waardoor je vooral je eigen pad bewandelt en eigen keuzes maakt.

Voorafgaand aan een traject is er een oriënterend gesprek om de doelstelling helder te krijgen en te beslissen of mediation een oplossing kan zijn. Tijdens dit gesprek wordt er uitleg gegeven over onze werkwijze en welke regels er zijn bij mediation. Wanneer er wordt besloten om met ons te werken dan volgt er een mediationovereenkomst. Het is belangrijk te weten dat mediation op basis van vrijwilligheid plaatsvindt en op ieder gewenst moment door een van de partijen beëindigd kan worden. Vanaf het eerste contactmoment is vertrouwelijkheid gegarandeerd en dat wordt door alle partijen gedragen.

Graag begeleiden wij u in dit proces wat altijd weer zeer verhelderend werkt. Niets is mooier dan dat wat eerst een enorme kloof leek, op te lossen door goede gesprekken en dat door inzicht in elkaars belangen de brug wordt geslagen.

Tarieven Coaching

Particulieren: € 95,00 per uur en € 135,00 voor 1,5 uur (tarieven excl. BTW).
Zakelijk: tarief op aanvraag, volgens offerte.

Graag begeleiden wij u in dit proces wat altijd weer zeer verhelderend werkt. Niets is mooier dan dat wat eerst een enorme kloof leek, op te lossen door goede gesprekken en dat door inzicht in elkaars belangen de brug wordt geslagen.

Tarieven Mediation

Uurtarief: € 185,- excl. BTW.
Pakketmodules: De kosten voor deze modules:

De kosten voor mediation worden meestal door partijen 50/50 gedeeld. Bij arbeidsconflicten neemt vaak de werkgever de kosten voor conflictbemiddeling voor haar rekening. Ook vergoedt een rechtsbijstandverzekeraar vaak de kosten voor mediation. In voorkomende gevallen nemen partijen de kosten voor externe adviseurs/deskundigen voor eigen rekening.

Als register-mediator sta ik ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Hierdoor kan ik ook cliënten bedienen die in aanmerking komen voor een overheidsbijdrage (toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand).

De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand >> 

Overige kosten

Extra kosten die kunnen worden doorberekend zijn: reiskosten, administratieve verslaglegging zoals bijv. een vaststellingsovereenkomst en daarnaast huur van een externe locatie.

Ervaring van een cliënt
Read More
Tijdens de eerste kennismaking had ik een duidelijke (werk- gerelateerde) hulpvraag, maar al snel bleek dat daar meer achter stak. Gedurende een 8-tal sessies hebben Margot en ik tijdens het wandelen veel zaken besproken. Zij stelde vragen en liet me op deze manier nadenken over de zaken waarmee ik worstelde. Dit was soms heftig en confronterend doch altijd veilig. Soms bespraken we de theorie maar die werd altijd naar de praktijk vertaald en door voorbeelden verduidelijkt. Daardoor kon ik het geleerde/ervarene makkelijk gebruiken.

Uiteindelijk ben ik door deze gesprekken gegroeid, enerzijds doordat ik dagelijkse situaties vaak beter kan inschatten en kan kiezen op welke manier ik hierop reageer. Anderzijds omdat ik het geleerde in mijn werk kan gebruiken om anderen te helpen.

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van Zicht als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.