Kinderalimentatie

Ouders zijn verplicht om de kosten van de opvoeding en verzorging van hun kinderen te betalen. De kinderalimentatie wordt door de rechter vastgesteld. Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind niet mag dalen na de scheiding. Aan de andere kant kijkt men ook naar de draagkracht; dat wat de ouder die alimentatie gaat betalen, ook kan betalen. Sinds 1 April 2013 zijn de normen voor de berekening van kinder- alimentatie gewijzigd.

Hoe lang duurt de kinderalimentatie?

In beginsel duurt de plicht tot het betalen van kinderalimentatie tot het kind achttien jaar is geworden. Daarna houdt de plicht tot het bijdragen in de kosten niet op. Tussen het achttiende en 21ste levensjaar geldt een voortgezette financiële verplichting. Deze verplichtinghoudt in dat u moet bijdragen in de kosten die nodig zijn om in het levensonderhoud en studie te kunnen voorzien. Wanneer het kind studiefinanciering ontvangt, kan dit een reden zijn om het alimentatiebedrag te minderen.

Verlaging of wijziging kinderalimentatie

Het kan voorkomen dat een kind in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval indien het kind werkt. De onderhoudsplichtige ouder kan dan in overleg met de andere ouder besluiten de kinderalimentatie te minderen of zelfs stop te zetten wanneer het gaat om een minderjarig kind. Is uw kind meerderjarig? Dan overlegt u dit samen met uw kind. In het geval u er samen niet uitkomt, kunt u altijd de rechter verzoeken de kinderalimentatie te wijzigen of stop te zetten.

Naast het geval dat het kind inmiddels in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien, zijn er ook andere gevallen denkbaar waarbij een wijziging op zijn plaats is. U kunt bijvoorbeeld de rechter verzoeken de alimentatie te wijzigen wanneer de omstandigheden van de ex-partners of het kind zijn gewijzigd, of in het geval de rechter bij de eerdere beslissing is uitgegaan van verkeerde gegevens.

Zicht Mediation begeleidt u bij de vaststelling van de kinderalimentatie, enerzijds vanuit de richtlijnen die hiervoor gelden maar zeker ook vanuit uw eigen wensen en mogelijkheden

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Zicht Coaching en Mediation werkt conform het reglement en de gedragsregels van het MfN. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit. Ook werken we samen met Regiomediation.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.