Stiefplan Coach

StiefenCo is gespecialiseerd in de complexe problematiek van het
samengestelde gezin. Wij doen dit no-nonsense, betaalbaar,
zonder onnodige consulten en waar mogelijk met een gezonde dosis humor.

StiefenCo biedt een samengesteld gezin hulp door krachtige en
heldere adviezen, oplossingen en schept orde in de emotionele en
opvoedkundige chaos die er ook kan zijn. Ik kan met u een Stiefplan
opstellen of zaken bespreken over uw nieuwe situatie of de problemen
waar u tegenaan loopt binnen het nieuwe samengestelde gezin. Dit
geeft veel duidelijkheid en zorgt ervoor dat de kans van slagen van uw
“nieuwe gezin” vele malen groter wordt.

Thema’s die tijdens gesprekken o.a. aan de orde kunnen komen zijn:

• Waarden en Normen
• Het samenvoegen van twee gezinnen (het ‘ritsen’)
• De bloedband versus de stiefband

Hoe ziet de begeleiding eruit?

We starten altijd met een intake-/kennismakingsgesprek en verkennen
welke vragen u heeft en passen daar uw traject als maatwerkoplossing
op aan. Er ligt een scala aan mogelijkheden van het maken van een
plan tot coaching, tot workshops etc.
Voor het totale dienstenpakket en de daarbij behorende kosten verwijs
ik u graag naar de website van www.stiefenco.nl

Zicht Coaching

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden. Onder begeleiding van Zicht als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.