Zicht Mediation

Mediation gaat uit van uw eigen keuzes en beslissingen. Het is een manier van conflicthantering waarbij geprobeerd wordt voor beide partijen een acceptabele oplossing te vinden.

Onder begeleiding van Marcel Hondeveld als professioneel mediator wordt het conflict bespreekbaar gemaakt. Hij begeleidt en stimuleert hierbij het onderhandelingsproces in een klimaat waar in alle rust overlegd kan worden en waar vertrouwelijkheid geborgd is. Tijdens de mediation wordt er gesproken over de zakelijke aspecten van het geschil, maar daarnaast is er veel aandacht voor de persoonlijke belangen van elke partij afzonderlijk. Er is hierbij aandacht voor de aanwezige spanningen, voor de communicatie en de onderlinge relatie.

Bij wat voor geschillen kun je mediation inzetten?

• Samenwerkingsconflicten (collega’s of maatschap);
• Conflicten tussen werkgevers en werknemers;
• Conflicten tussen werkgevers en vakbonden;
• Conflicten tussen leveranciers en afnemers;
• Andere zakelijke geschillen;
• Conflicten tussen vrienden, collega’s of kennissen;
• Familieconflicten, echtscheiding, omgangsregeling, erfenis;
• Arbeidsconflicten, burenconflicten;
• Conflicten tussen burgers en (lokale) overheden.

Partijen spannen zich in om tot werkbare afspraken te komen onder onze begeleiding. Zo kan er een optimaal resultaat geboekt worden waar elke partij tevreden mee is.

Zicht Mediation

Coaching

Patronen die we al vroeg in ons leven hebben ontwikkeld kunnen zich op een gegeven moment tegen ons keren. In plaats van ons te dienen, werken ze beperkend. Ze kosten energie in plaats van dat ze ons vooruitgang opleveren. Er komt een moment waarop het niet meer goed voelt, een moment waarop je wilt kiezen voor het loslaten van het oude patroon.

Zicht Coaching en Mediation werkt conform het reglement en de gedragsregels van het MfN. De beroepsregels zijn een waarborg voor kwaliteit.

SCHIP-aanpak

De SCHIP-aanpak is een postrelationeel rouwtraject dat de ex-partners samen doorlopen, waarin aandacht is voor datgene dat de ex-partners hebben verloren, elkaars kwetsuren en het geschonden vertrouwen met als uiteindelijk doel de ex-partners opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.