Weet je ook waarom ……. ?

Weet je ook waarom?

Voorzichtig schuifelend komen ze de kamer binnen. Het is ook niet niks om van elkaar te scheiden en het traject nu bij de mediator op te starten.“U kunt daar uw jas kwijt en kan ik wat te drinken aanbieden, koffie, thee of water” zeg ik, alsof het een ingestudeerde zin betreft.“Neemt u plaats”. Hier zie ik vaak de vertwijfeling, gaan ze nog naast elkaar zitten of zorgen ze voor een fysieke barrière door een lege stoel?Nadat deze, veelal normale, plichtplegingen zijn verricht en men zich heeft gesetteld, een klein beetje op het gemak is gesteld, starten we met de mediation.

Mijn eerste vraag aan hen is of de scheidingsmelding is gedaan. Een beetje meewarig kijken ze me beiden aan. Ik leg uit dat diegene die het besluit neemt of al heeft genomen zich moet realiseren dat de ander daar nog helemaal niet mee bezig is en dat het dus als een volkomen onverwachte reactie wordt ervaren. Ze knikken en zien in dat ze deze effecten volledig over het hoofd hebben gezien.

“Wat er ook gebeurd is dat iemand dit besluit neemt en wat er ook is voorgevallen, ooit hebben jullie voor elkaar gekozen, was er sprake van liefde en warme gevoelens. Het beëindigen van de relatie verdient evenveel aandacht en tijd als het ooit kiezen voor de relatie. ”Ze luisteren met aandacht naar mijn verhaal en ik zie de radertjes in hun hoofd op volle snelheid draaien. Soms las ik dan ook even een moment stilte in om de dingen te laten “landen”.

“Iemand is niet ineens tot het besluit gekomen” vervolg ik mijn verhaal. “Er liggen waarschijnlijk meerdere redenen aan ten grondslag. Deze op een rustige wijze delen met de partner geeft meer helderheid en zorgt ervoor dat de ander het op een betere manier kan verwerken”.Ze kijken elkaar eens aan en zij zegt: “ik realiseer me dat we dit compleet hebben overgeslagen en ik heb nooit beseft hoe belangrijk dit is!”.

Het geeft mij als mediator een goed gevoel dat ik de importantie van de scheidingsmelding heb kunnen overbrengen. Zeker ook wanneer er kinderen zijn moeten ex-partners, als ouders, nog op een nette en respectvolle manier met elkaar blijven omgaan. De scheidingsmelding legt hiervoor een belangrijk fundament.

“Ook in ons geval spelen de kinderen en de toekomstige omgang een belangrijke rol” vult hij aan.We sluiten de sessie af en zij geven aan even een stapje terug te gaan zetten om de scheidingsmelding een plek in hun proces te geven.

Zodra ze dit hebben geborgd zullen zij zich melden voor een vervolgafspraak. Duidelijk is wel geworden dat dit een belangrijke stap in het proces is van loskomen en loslaten.Ze bedanken mij voor de tijd en aandacht en ik complimenteer hen met de zorgvuldigheid waarmee ze verder te werk willen gaan. Zeker ook in het belang van de kinderen.

Marcel – MfN-Registermediator

Als iemand het moeilijk vindt om de scheidingsmelding zelf in te zetten, kan er altijd worden gekozen voor hulp van een professional. Een mediator heeft ervaring met een scheidingsmelding en kan hierbij behulpzaam zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.