Tegenoverdracht

In de blog van 29 December 2013 hebben wij gesproken over projecties of anders benoemd OVERDRACHT, die vanuit een persoon/client spelen richting een andere persoon of hulpverlener.

Om een goede coach/client relatie te kunnen waarborgen dient een coach/hulpverlener ten alle tijde neutraal te blijven en behoort deze inlevingsvermogen (empathie) te hebben waardoor de client ook veiligheid en vertrouwen ervaart.

De coach/hulpverlener mag nooit en te nimmer zijn persoonlijke ervaringen in het coachtraject inbrengen. Dit kan ervoor zorgen dat het traject wordt overgenomen door de coach/hulpverlener terwijl de client voor zijn of haar vraagstuk komt. Tegenoverdracht is dus een reactie van de coach op de overdracht van de client.

Hierbij een voorbeeld van tegenoverdracht:
Wanneer een client reageert op de coach/hulpverlener zoals hij zou reageren op zijn autoritaire vader dan kan het zo zijn dat deze het gedrag van de autoritaire vader overneemt en zich ook zo opstelt. Deze houding van de coach/hulpverlener kan een nadelige invloed hebben op de client. Dit gedrag kan het vertrouwen en het gevoel van veiligheid, wat client heeft ervaren tijdens de intake, beschadigen. Zo erg dat het traject hierdoor zou kunnen worden stopgezet.

Heel lang heeft men gedacht dat overdracht en tegenoverdracht zaken waren die enkel en alleen binnen het psychologische werkveld plaatsvonden. Echter later is dit bijgesteld en is men gaan beseffen dat het een algemeen menselijk verschijnsel is dat mede aan de basis ligt van sympathie en antipathie, vooroordelen, racisme en elke andere irrationele vorm van gevoel en gedrag.

Wanneer we ons bewust kunnen zijn van overdracht dan zou in veel gevallen de reacties van mensen op elkaar anders kunnen uitpakken, zou er meer begrip zijn voor elkaar en hierdoor er minder problemen ontstaan.

Margot Nollet
Avvenire Coaching en Mediation

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.