Het nieuwe gezin …

Afgelopen maanden heb ik meerdere gezinnen mogen begeleiden bij het nieuw te vormen of al gevormde stiefgezin. Het oude kerngezin kennen we allemaal maar er komen steeds meer stiefgezinnen in Nederland.

Dit zijn de gevolgen van het aantal groeiende scheidingen. Mensen blijven na de scheiding van een partner vaak niet alleen, maar krijgen wederom een relatie waarmee ze dan een nieuw gezin vormen, met of zonder kinderen. En dat is niet altijd gemakkelijk. Aan een ouderschapsplan en een convenant wordt aandacht besteedt tijdens een scheiding maar wat spreken we af bij een nieuw te vormen gezin? Kiezen we voor een gezamenlijke rekening, delen we de goederen die we meenemen en hoe doen we het met de bestaande of nieuw af te sluiten hypotheek? Allemaal vragen die erbij komen als men aan een nieuwe relatie denkt of begint. In de verliefdheid zien we de problemen die hieruit kunnen ontstaan vaak over het hoofd en wuiven we het lacherig weg, dat komt wel goed allemaal. Maar is dat ook zo? Wat als er door ziekte, overlijden of als het toch samen niet lukt weer andere beslissingen genomen moeten worden? Wat spreken we af, wie is waar verantwoordelijk voor en hoe en waar blijven de kinderen achter als deze er zijn na een overlijden? Allemaal hele belangrijke zaken waar afspraken over gemaakt moeten worden.

Niet leuk om over na te denken in een verliefdheid of als men gezellig gaat samenwonen. Maar ik hoop dat eenieder hier toch aandacht aan besteed.

Bovenstaand is allemaal op papier te zetten en te bespreken, maar hoe zit het als er kinderen deelnemen aan nieuw te vormen gezin? Welke regels gelden er dan in huis, hoe zit het met de opvoeding? Is de stiefouder ook betrokken bij de opvoeding, wie draagt de kosten, hoe doen we het met vakanties, zijn de regels nog zoals ze vroeger waren of worden er nieuwe regels gehanteerd waar het kind ook weer aan moet wennen? Allemaal vragen die ontstaan bij een nieuw te vormen gezin.

Ik zie vaak de worsteling van dit alles en daarom ben ik ook blij dat ze aan de bel trekken. We bespreken de problemen, proberen de dikke kluit te ontrafelen en op zoek te gaan waar ze nu echt tegenaan lopen. Dit is vaak hetgeen wat ze samen niet meer kunnen en waar wij als begeleiders van het stiefgezin bij kunnen helpen. Na elke sessie zie ik het weer gebeuren, er ontstaat weer ruimte om te luisteren naar elkaar en begrip te hebben voor hetgeen ieder voor zich tegenaan loopt. Prachtig om te mogen doen en zeker als de cliënten na de benodigde sessie weer verder willen bouwen aan het nieuwe gezin. Helaas weten veel mensen nog niet dat wij bestaan. Wij als deskundige, die hulp kunnen bieden bij het nieuw te vormen of al bestaande nieuwe gezin.

Ik probeer met regelmatig wat te bloggen over het nieuw te vormen gezin, wat bekendheid te geven aan deze vorm van hulpverlening. Niet om iedereen ervan te overtuigen hulp te zoeken, maar weet als jullie er samen niet uitkomen dat het wel bestaat. Helaas is het nog steeds zo dat van de 100 nieuw gevormde, samengestelde, gezinnen, 60% na een aantal jaar weer uit elkaar gaat. Graag draag ik mijn steentje bij om dit omlaag te brengen.
Dus weet, dat we er zijn…..

Margot Nollet – Coach/Stiefplan Coach

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.